Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna

To cykliczne, cotygodniowe spotkania terapeuty z pacjentem. Przed przystąpieniem do psychoterapii od 1-3 spotkań poświęconych jest na konsultacje. Celem konsultacji jest zorientowanie się w specyfice sytuacji i możliwościach zgłaszającej się osoby, co skutkuje dopasowaniem odpowiedniej formy pomocy.

Terapia krótkoterminowa

Ten rodzaj terapii wskazany jest w czasie doświadczania kryzysu spowodowanego takimi wydarzeniami jak choroba, utrata osoby bliskiej, samotność, rozpad związku, utrata pracy.

Terapia długoterminowa

Jest to proces zmierzający do wyleczenia, ma na celu zrozumienie samego siebie swoich uczuć, potrzeb, myśli, historii życia. Długoterminowa terapia umożliwia dotarcie do przyczyn z których wynika działanie pacjenta. Skutkiem jest pozytywna zmiana w funkcjonowaniu , poczucie sprawczości, lepsze samopoczucie. Zakończenie terapii następuje w momencie kiedy obie strony – terapeuta i pacjent stwierdzą że wytyczone cele zostały osiągnięte.

Psychoterapia małżeńska / par

Związki małżeńskie/partnerskie charakteryzują bliskie stosunki dwóch osób, które wnoszą do związku różne tradycje, poglądy, oczekiwania. Tworzenie bliskości polega na uczeniu się siebie nawzajem, nieustannych negocjacjach. Zdarza się, że wypracowanie wspólnego języka staje się niemożliwe to może powodować oddalenie się od siebie, impas. Psychoterapia par i małżeństw jest dla tych z państwa, którzy pragną rozwiązać konflikty i poprawić jakość związku, pokonać trudności poprzez pracę z terapeutą , który pomoże wzajemnie się usłyszeć i znajdzie dobre dla obu stron rozwiązania.

Terapia rodzinna

Przeznaczona jest do rodziców i dzieci przechodzących trudności we wzajemnych relacjach. Terapeuta ma za zadanie pomóc w zrozumieniu zjawiska wewnątrzrodzinnego, w rozwiązaniu konfliktów między członkami rodziny, w rozumieniu wpływu dysfunkcjonalnych przekazów międzypokoleniowych, które bardzo często nieświadomie wpływają na życie powodując cierpienie i blokadę w drodze do samorealizacji.