Wskazaniem do podjęcia psychoterapii mogą być między innymi

 • sytuacje kryzysowe (żałoba, choroba własna lub osoby bliskiej, rozpad związku, strata dziecka, współmałżonka, osoby bliskiej),
 • niska samoocena,
 • trudności w związku,
 • cierpienie wywołane lękiem,
 • stany depresyjne,
 • depresja młodzieńcza,
 • depresja poporodowa,
 • zaburzenia nerwicowe,
 • schizofrenia,
 • zaburzenia jedzenia,
 • zaburzenia zachowania (agresja fizyczna, agresja słowna, kradzieże, etc.),
 • doświadczanie przemocy (fizycznej, psychicznej),
 • problemy w kontaktach społecznych i rodzinnych,
 • trudności wynikające z wejścia w nowy etap życia (dorastanie, małżeństwo, nowy związek, rodzicielstwo, starzenie się).

Psychoterapia jest również wskazana

 • rodzicom i opiekunom doświadczającym problemów wychowawczych,
 • osobom uzależnionym od alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu,
 • osobom współuzależnionym, DDA (Dorosłym Dzieciom Alkoholików).